Nincs ilyen widget!

Y - Kasza Gábor fotográfus kiállítása

2011. március 20-ig tekinthető meg a Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház George Eastman termében Kasza Gábor fotográfus legfrissebb, Y című sorozata, mely korunk egyik legégetőbb kérdését, a fenntartható környezet problematikáját elemzi.

Az 1977-ben Komáromban született Kasza Gábor a tánc és a fizikai színház inspirálta fényképezés gyakorlatából érkezett el a megrendezett fotográfia területére. Egyike azoknak a művészeknek, akik gyakorta változtatnak látásmódjukon, hogy sorozataikban a módszeres művészeti kutatás során saját nézőpontjuk is a vizsgálódás tárgyává váljon. A fotózsurnaliszta szakon végzett művész fényképei az emberiség válaszúthoz érkezésének pillanatát interpretálják, megjelenítve ezzel korunk egyik alapvető, egyre gyakrabban hangoztatott problematikáját - a fenntartható fejlődés kihívásait - és szorgalmazva erre irányuló éberségünket.

Az Y sorozat azon túl, hogy a felelősségre és egy tudatosan választható útra, életfelfogásra hívja fel a figyelmünket, egyszerre identitáskutatás és társadalomkritikus (ön)reflexió is. Olyan fotografikus látvány színre vitele, amelyben a környezetét folyamatosan formáló, alakító ember feltételezett álmaival és félelmeivel együtt jelenik meg. Kontextusának alakítója és elszenvedője egyszerre, ő a reprezentáló és a reprezentált - önmagának megszemélyesített szimbóluma.

A Budapesten élő és dolgozó Kasza színre vitt fotográfiái szürrealista, negatív víziókra emlékeztetnek, az esztétikum és a koncept egymásba szövődésével működnek. Szorgalmazzák az abszurd és a megszokott ütköztetését, s igyekeznek kibillenteni rögzült észlelési habitusunkat. Képi nyelvének szimbolikája és a fényképek realista voltának találkozásából és ezek egyidejű elválásából létrejött hatás a művész munkájának eszmei gyújtópontja. Az Y címe és formája is egyfajta tényszerű állásfoglalás jelképe, amely mindannyiunk számára felszólítás, hiszen az egész emberiség a Kasza által is megfogalmazott kikerülhetetlen „válaszút” előtt áll.

A CULTiRiS Kulturális Képügynökség művészeti vezetője a következő szavakkal írja le szándékait: “Célom olyan képek létrehozása, amik kifejezik a ma élő európai ember szellemi-lelki mozgását és a láthatatlannak mondott pszichés életfolyamatokat. Rávilágítanak a fogyasztó-termelő társadalom problémáira és a benne élő ember válságára. Érdekel a személy önmagához és a természethez, valamint az emberek egymáshoz való viszonya. Mindezt olyan terekbe helyezem, amelyek valósak ugyan, de díszletszerűen hatnak és abszurdabbá teszik a látványt.”

A kiállítás megtekinthető 2011. január 21-től március 20-ig, minden hétköznap 14 és 19 óra, hétvégén 11 és 19 óra között.

Helyszín: Magyar Fotográfusok Háza – Mai Manó Ház
1065 Budapest, Nagymező u. 20. Tel: + 36 1 473 2666
Kurátor: Stenczer Sári