Nincs ilyen widget!

Egy úriember illemkódexe

Rohanó világukban... ízlelgetem a szavakat: ro-ha-nó vi-lá-gunkban... így kezdeném a posztot, pedig nem szeretnék modoros frázisokkal élni.

A hétköznapokat meghatározó kimondott és ki nem mondott, írt és íratlan szabályok  - hol kisebb, hol nagyobb mértékben  - persze az alapvető emberi értékeket meghatározó dogmákon kívül, folyamatos változásban vannak. De hogy volt mindez 80 évvel ezelőtt?

Pár hete, egy út menti virágárus poros polcain - rengeteg egyéb könyv között -, és mindössze 100 forintért ,hozzájutottam egy 30-as évekbeli kiadványhoz:

Az Új Idők Illemkódexe
Ilse Meister könyvének felhasználásával és az Úk Idôk munkatársainak közreműködésével szerkesztette
a Szerkesztői Üzenetek Rovatvezetője

Singer és Wolfner Irodalmi Intézet R.-T. Kiadása
Budapest

Gondoltam, megosztok veletek pár illemszabályt a könyvből, úgy, hogy ahol felcsapom, és rábökök, beidézem.
Nagyon tanulságosak, egyesek megmosolyogtatóak, másokat pedig hiányoluk...

"Alapelvként jegyezd meg magadnak a következőt: mindig a fiatalabbat mutatják be az idősebbnek, a férfit a nőnek, az alantasabb állásút a magasabb rangúnak, a később érkezőt a már korábban érkezettnek."

"Ha hölgyet kísérsz színházba, ne hagyd magéra a felvonásközökben azon a címen, hogy dohányozni mégy."

"Sem a tánciskolában, sem táncmulatságokon hölgy és hölgy között nem szabad különbséget tenned. Úriember soha, semmiféle módon, sem arcjátékkal, sem kevésbbé udvarias magatartással nem árulja el, hogy mással szívesebben táncolna, mint táncosnőjével."

"Magyarországon az úriházba ebédre, vacsorára, estélyre meghívott vendégeknek tegeződniök kell egymással és pedig a férfiaknak is, a nőknek is egymás között."

"Ha azt akarod, hogy társasági szempontból tökéletes emberré légy, meg kell tanulnod úgy társalogni, mint hallgatni. Először: hallgatni."

"Úrilány soha nem beszél arról, hogy ô valakit valaha is kikosarazott."

"A beszéd hevében ne ragadd meg társad karját, óraláncát, kabátgombját."

"Mint vendég, akkor is érezz hálát házigazdád iránt, ha várakozásaidban csalódtál. Ő bizonyára mindent megtett, ami tőle telt s háládra már ezzel is , már jószándékával is érdemesnek bizonyult.

"Mit jelent az útra indulás előtti felkészülés? Azt jelenti, hogy még mielőtt útrakelnénk, foglalkozzunk azzal az országgal, vidékkel, amelyet fel akarunk keresni, ismerjük meg előnyeit és hátrányait, érdekességeit és sajátosságait. Csak akkor, ha előre tudod, hogy mi vár rád ott, ahová készülsz, csak akkor tudod majd magadba fogadni, a magadévá tenni azt a sok szépet, ami eléd tárul."

Pár szót az Új Idők c. lapról, a könyv végében található ajánló szerint, csak hogy tudjuk hová helyezni:
"Ami a jólnevelt magyar úriember társaságban, az az Úk Idôk a szépirodalmi publicisztikában: hangja a szaloné, nívója modern, de távol minden szélsôségtôl, érzése magyar, közleményei a mi mûvelôdésünk, tudományunk, mûvészetünk értékei.
Az a heti folyóirat nem ok nélkül hordja homlokán a szerkesztő Herczeg Ferenc nevét.
Leszűrt ízlésű, nagyrétû művészi képei érték dolgában harmonikusan csatlakoznak a szöveghez.
Fôbb rovatai: színház. Irodalom. Amit mindenkinek tudnia kell. Út a szépséghez.A szerkesztő üzenetei. Kertészet. Gasztronómia. Kézimunka. Szépségápolás. Rejtvények."

A poszt végére pedig - hogy ne távozzatok vizuális örömök nélkül -, betettem párat Yabu Pushelberg belsőépítész zseniális munkái közül:
avagy 2011-ben ilyen egy elegáns úriotthon: